Szkolenie-Inspektorow-Ochrony-Przeciwpozarowej

Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej metodą stacjonarną

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) zaprasza do udziału w szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej,  które  organizowane jest w formule stacjonarnej.

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z przedłużającym się stanem zagrożenia epidemicznego Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej umożliwił realizację „Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej”w formie zdalnej, do odwołania. W związku z powyższym zapraszamy do udziału w szkoleniu w pełni e-learnngowym (przejdź do szkolenia) 

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 terminy Szkoleń Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej w formule stacjonarnej są zawieszone. Termin szkolenia stacjonarnego podamy, gdy warunki będą sprzyjające do bezpiecznego przeprowadzenia dla Państwa zajęć.

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 961);
  • Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  13  listopada  2015  r.  w  sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. J. Słowackiego 52/54

Obsługa administracyjna:
inż. Karolina Gad

tel. (22) 56-17-518
e-mail: kgad@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, pok. 113 (parter)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Program szkolenia inspektorów ochrony ppoż.

Plan obiektów SGSP

Sale dydaktyczne SGSP

Plan nauczania szkolenia inspektorów ppoż.

Klauzula informacyjna

Regulamin innych form kształcenia

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej