Szkolenie-aktualizujace-inspektorow-ochrony-przeciwpozarowej

 

 

Szkolenie Aktualizujące Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej  

Warszawa, 14.09.2021 r.

UWAGA

 

Szanowni Państwo,

Komendant Główny PSP w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, umożliwił realizację „Szkoleń aktualizujących inspektora ochrony przeciwpożarowej” w formie e-learningowej, do odwołania.  Specyficzna sytuacja, w której się znajdujemy, wymaga od nas wszystkich dużego zdyscyplinowania i konieczność zrozumienia nakładanych przez SGSP na Państwa wymagań do przestrzegania:

 

 eSIOPa-8


Nabór na Szkolenie Aktualizujące Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej (eSIOPa-8) zakończył się. Szkolenie rozpocznie się 20 września  i zakończy się egzaminem w ostatnim dniu szkolenia, czyli 24 września. Zajęcia prowadzone będą zdalnie. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY*:

  • uzupełnionego elektronicznie i podpisanego formularza zgłoszeniowego;
  • poświadczonej (notarialnie bądź w kadrach zakładu pracy) za zgodność z oryginałem kserokopii zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów/specjalistów/aktualizującego ochrony przeciwpożarowej, kserokopia nie może być poświadczona przez zainteresowanego.

Adres wysyłki dokumentów:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa

z dopiskiem Szkolenie Aktualizujące Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej w formule e-learning (eSIOPa-8)

 

KOSZT

Jednocześnie zostają Państwo zobowiązani do uiszczenia opłaty za szkolenie (prosimy nie wysyłać potwierdzenia płatności).

Termin płatności za Szkolenie: 10 września 2021 r.

Numer konta bankowego: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241

Koszt: 900 zł (opłata zwolniona z podatku VAT)

Liczy się data zaksięgowania na koncie SGSP.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej będzie przesyłać faktury VAT drogą elektroniczną po dokonaniu opłaty za szkolenie.

Uwaga!

Warunkiem dostępu do konta użytkownika założonego na platformie e-learningowej SGSP będzie dokonanie przez osobę zakwalifikowaną na szkolenie wpłaty na podane konto bankowe (nie będzie konieczności wysyłania potwierdzenia płatności) oraz przesłanie wymaganych dokumentów.

Uczestnik szkolenia otrzyma login i hasło do konta na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej na 2 dni przed datą rozpoczęcia, zaś dostęp do e-kursów od dnia jego rozpoczęcia.

  Egzamin odbędzie się na Państwa komputerach, na platformie, do której będą mieli Państwo dostęp od początku trwania kursu. Egzamin będzie przeprowadzony w formie testu. Pozostałe informację zostaną Państwu udzielone po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

W kosztach szkolenia:

  • dostęp 24 h/dobę do treści dydaktycznych, multimedialnych materiałów dydaktycznych i ćwiczeń oraz literatury na platformie e-learningowej przez pełny okres trwania szkolenia;
  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
  • opieka nauczycieli offline;
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Szkolenia będą organizowane systematycznie w formule e-learningowej do momentu odwołania szkoleń w tej formie przez Komendanta Głównego PSP. Uprzejmie zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony, gdzie na bieżąco będziemy Państwa informować o sprawach związanych z następnym szkoleniem.

 

OPIS SZKOLENIA

        Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art.4 ust.1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.). Szkolenie realizuje program „Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – szkolenie aktualizujące” zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 15 czerwca 2021 r.

         Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

       Ukończenie szkolenia upoważnia do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964).

 

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. Słowackiego 52/54
fax (22) 833-07-24

 

Kierownik szkolenia:
bryg. mgr inż. Jarosław Boczarski
tel. (22) 56-17-706
e-mail: jboczarski@sgsp.edu.pl

 

Obsługa administracyjna: 

 inż. Aleksandra Rzeszutek
tel. (22) 56 17 518
e-mail: arzeszutek@sgsp.edu.pl
                  Obiekt 02, pok. 113 (parter)
         

Obsługa finansowo-księgowa: 
Aneta Laskowska
tel. (22)56-17-672
e-mail: alaskowska@sgsp.edu.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA