Szkolenie-aktualizujace-inspektorow-ochrony-przeciwpozarowej

 

Aktualizacja 14.03.2022 r. ARz

Szkolenie Aktualizujące Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej  

 

   

Uprzejmie informujemy, że kolejne Szkolenia Aktualizujące Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej w formie stacjonarnej, zostały zaplanowane w terminie:

 

SIOPa-14
Rozpoczęcie rekrutacji: od 20 lutego g.10:00
            Termin szkolenia: od 20 do 22 marca 2023 r.

SIOPa-15
Rozpoczęcie rekrutacji:od 13 kwietnia g.10:00
Termin szkolenia: od 08 do 10 maja 2023 r.

SIOPa-16
Rozpoczęcie rekrutacji: od 19 maja g.10:00
Termin szkolenia: od 19 do 21 czerwca 2023 r.

    

                                                                    Prosimy o śledzenie strony internetowej, na której na bieżąco będziemy umieszczać informację dotyczące szkolenia.            

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń SGSP zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej  – oryginał do wglądu, kopię należy wczytać do systemu IRK w sekcji „Wykształcenie”.
  • formularz zgłoszeniowy wygenerowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) – dokument własnoręcznie podpisany należy wczytać do systemu IRK

REJESTRACJA NA STUDIA PRZEZ SYSTEM IRK

Informujemy, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej dołączyła do grona uczelni wykorzystujących w procesie rekrutacji system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jest to narzędzie stworzone z myślą o przeprowadzeniu procesu rekrutacji w sposób przyjazny dla Ciebie. Zapisanie się na studia stało się możliwe niemalże bez konieczności wychodzenia
z domu – większość czynności związanych z tym procesem można wykonać przez Internet za pośrednictwem systemu IRK.

Proces złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego odbywa się w kilku prostych krokach:

1). utwórz indywidualne konto w systemie IRK,

2) uzupełnij informacje o sobie i swoim wykształceniu,

3) wybierz interesujący Cię rodzaj studiów,

4) złóż zgłoszenie rekrutacyjne.

 

Przez wszystkie kroki przeprowadzi Cię system IRK. Skorzystaj również z instrukcji i porad, które umieściliśmy w IRK dla Ciebie.

Uwaga: Warunkiem dopuszczenia do egzaminu i wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest przedstawienie do wglądu oryginału dokumentów potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia !

KOSZT

Jednocześnie zostają Państwo zobowiązani do uiszczenia opłaty za szkolenie (prosimy nie wysyłać potwierdzenia płatności).

Termin płatności za Szkolenie: zostanie podany po rozpoczęciu rekrutacji

Koszt: 960 zł (opłata zwolniona z podatku VAT)

Liczy się data zaksięgowania na koncie SGSP.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej będzie przesyłać faktury VAT drogą elektroniczną po dokonaniu opłaty za szkolenie.

PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE NALEŻY REALIZOWAĆ NA KONTO, KTÓREGO NUMER ZNAJDUJE SIĘ W INDYWIDUALNYM KONCIE KANDYDATA W SYSTEMIE IRK W ZAKŁADCE „PŁATNOŚCI”.
Jest to indywidualny numer przypisany do kandydata, proszę nie wpłacać na wcześniej podawane numery konta.

 

OPIS SZKOLENIA

        Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art.4 ust.1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.). Szkolenie realizuje program „Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – szkolenie aktualizujące” zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 15 czerwca 2021 r.

         Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

       Ukończenie szkolenia upoważnia do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964).

 

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. Słowackiego 52/54
fax (22) 833-07-24

 

Kierownik szkolenia:
bryg. mgr inż. Jarosław Boczarski
tel. (22) 56-17-706
e-mail: jboczarski@sgsp.edu.pl

 

Obsługa administracyjna: 

 mgr inż. Aleksandra Rzeszutek
tel. (22) 56 17 518
e-mail: arzeszutek@sgsp.edu.pl
                  Obiekt 02, pok. 113 (parter)
         

Obsługa finansowo-księgowa: 
Edyta Skórzyńska
tel. (22)56-17-539
e-mail: eskorzynska@sgsp.edu.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA