Szkolenie-aktualizujace-inspektorow-ochrony-przeciwpozarowej

Szkolenie Aktualizujące Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej     

 

Rozpoczęliśmy rekrutację na Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony ppoż. SIOPa-17!! 

Prosimy o śledzenie strony internetowej, na której na bieżąco będziemy umieszczać informację dotyczące szkoleń.

Szczegółowy harmonogram roku akademickiego 2023/2024 dla szkoleń aktualizujących inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formie stacjonarnej (SIOPa) przedstawia się następująco:

SEMESTR ZIMOWY

SIOPa-17 SIOPa-18
Termin szkolenia: 18-20.09.2023 r. Termin szkolenia: 20 – 22.11.2023 r.
Rozpoczęcie rekrutacji: 06.07.2023 r. – 15.09.2023 r.  Rozpoczęcie rekrutacji:

SEMESTR LETNI

SIOPa-19 SIOPa-20 SIOPa-21
Termin szkolenia: 26 – 28.02.2024 r. Termin szkolenia: 22 – 24.04.2024 r.  Termin szkolenia: 17 – 19.06.2024 r.
Rozpoczęcie rekrutacji:  Rozpoczęcie rekrutacji: Rozpoczęcie rekrutacji:

Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń SGSP zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

 

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie osób do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej poprzez aktualizację wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art.4 ust.1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2057). Szkolenie realizowane jest w oparciu o „Program szkolenia aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej” zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 15 czerwca 2021 r.

Absolwent szkolenia uzyskuje uprawnienia, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

Ukończenie szkolenia upoważnia do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964).

Więcej informacji można znaleźć w programie szkolenia aktualizującego na dole strony. 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE 

Warunkiem przyjęcie na szkolenie jest przełożenie przez kandydata:

  • kserokopii ważnego, minimum do końca trwania szkolenia, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub aktualizującego inspektorów ochrony przeciwpożarowej.
  • formularz zgłoszeniowy – wygenerowany z systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). 
 
REJESTRACJA NA STUDIA PRZEZ SYSTEM IRK

Proces złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego odbywa się w kilku prostych krokach:

  1.  utwórz indywidualne konto w systemie IRK,
  2. uzupełnij informacje o sobie i swoim wykształceniu,
  3. wybierz interesujący Cię rodzaj studiów/ kursu,
  4. złóż zgłoszenie rekrutacyjne.
Przez wszystkie kroki przeprowadzi Cię system IRK. Skorzystaj również z instrukcji i porad, które umieliśmy dla Ciebie w IRK. 

 

OPŁATY 

Koszt szkolenia wynosi 960 zł (opłata zwolniona z podatku VAT). 

Liczy się data zaksięgowania opłaty na koncie SGSP. 

Opłatę za szkolenie należy zrealizować na konto, którego numer znajduje się w indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK, w zakładce „Płatności”. Jest to indywidualny numer przypisany do kandydata.

Prosimy nie przelewać pieniędzy na wcześniej podawane numery konta. 

Termin płatności za szkolenie zostanie podane w późniejszym terminie. 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej przesyła faktury VAT drogą elektroniczną po dokonaniu opłaty za szkolenie. 

  

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. J. Słowackiego 52/54

fax: 22 833 07 24

e- mail: sgsp@sgsp.edu.pl

 

Kierownik szkolenia:
bryg. mgr inż. Jarosław Boczarski
tel. (22) 56-17-706
e-mail: jboczarski@sgsp.edu.pl

 

Obsługa administracyjna: 

mgr inż. Weronika Tomaszewska
tel. (22) 56 17 647
e-mail: wtomaszewska@sgsp.edu.pl
DZIEKANAT WIBiOL – obiekt 01, bud. C, p. 222 (I piętro) – w godz. 8:00 – 14:00

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: