Szkolenie-aktualizujace-inspektorow-ochrony-przeciwpozarowej

 

 

Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej  

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.

UWAGA

 

Szanowni Państwo,

Komendant Główny PSP w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, umożliwił realizację „Szkoleń aktualizujących inspektora ochrony przeciwpożarowej” w formie e-learningowej, do odwołania.  Specyficzna sytuacja, w której się znajdujemy, wymaga od nas wszystkich dużego zdyscyplinowania i konieczność zrozumienia nakładanych przez SGSP na Państwa wymagań do przestrzegania:

1.     eSIOPa-1

Pierwsze szkolenie(eSIOPa-1) planowane w terminie 1-3 kwietnia br. zostało zakończone.

2.     eSIOPa-2

Drugie szkolenie (eSIOPa-2) w terminie 17 kwietnia – 22 kwietnia br. zostało zakończone

3.     eSIOPa-3

Trzecie szkolenie (eSIOPa-3) w terminie 18 maja-22 maja br. zostało zakończone.

4. eSIOPa-4

Otworzyliśmy nabór na szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formule e-learning (eSIOPa-4) planowane w terminie: 21-25 września br. Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie e-formularza (kliknij tutaj) zgłoszeniowego. Po zakończeniu rekrutacji zostaną Państwo poinformowani mailowo oraz zobowiązani do wysłania pozostałych dokumentów (formularza zgłoszeniowego; poświadczonej kserokopii zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów/specjalistów/aktualizującego ochrony przeciwpożarowej) oraz do uiszczenia opłaty za szkolenie. Proszę o dokładne sprawdzenie wypełnionego e-formularza zgłoszeniowego, ponieważ na jego podstawie zostaną wystawione dla Państwa zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Egzamin zostanie przeprowadzony zdalnie 25 września 2020 r. Pozostałe szczegóły dotyczące szkolenia oraz egzaminu zostaną Państwu przekazane wkrótce.

 

Koszt szkolenia wynosi 900 zł od osoby (opłata zwolniona z podatku VAT).

Numer konta bankowego: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241
Liczy się data zaksięgowania na koncie SGSP.

Uprzejmie zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony, gdzie na bieżąco będziemy Państwa informować o sprawach związanych z następnym szkoleniem.

 

Instrukcje dla uczestników kolejnego szkolenia podamy w terminie późniejszym.

Szkolenia będą organizowane systematycznie w formule e-learningowej do momentu odwołania szkoleń w tej formie przez Komendanta Głównego PSP.

 

OPIS SZKOLENIA

        Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej, wynikających z art.4 ust.1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 961). Szkolenie realizuje program „Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej – szkolenie aktualizujące” zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 28 sierpnia 2012 r. ze zm.

W związku z wprowadzeniem nowelizacji w programie szkolenia (zgodnie z ustępem 2 art.19 ustawy deregulacyjnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów) specjaliści ochrony przeciwpożarowej po utracie ważności posiadanego zaświadczenia, nabywają uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej na okres roku od dnia utraty ważności powyższego zaświadczenia i w tym okresie powinni ukończyć szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

       Ukończenie szkolenia upoważnia do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1964).

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej zobowiązany jest:

·     wypełnić starannie e-formularz zgłoszeniowy.

Po informacji o realizacji szkolenia, kandydat zobowiązany jest do złożenia kompletu następujących dokumentów w wersji elektronicznej (wzory dokumentów zostaną przesłane mailem, na adres podany w e-formularzu oraz udostępnione są na stronie internetowej):

·     formularza zgłoszeniowego (udostępniony będzie po zakończeniu rekrutacji);

·     poświadczonej kserokopii zaświadczenia o ukończeniu szkolenia inspektorów/ specjalistów/ aktualizującego ochrony przeciwpożarowej

 

 

 

 

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. Słowackiego 52/54
fax (22) 833-07-24

 

Kierownik szkolenia:
bryg. mgr inż. Jarosław Boczarski
tel. (22) 56-17-706
e-mail: jboczarski@sgsp.edu.pl

 

 

Obsługa administracyjna: 

inż. Karolina Gad
tel. (22) 56 17 518
e-mail: kgad@sgsp.edu.pl
                  Obiekt 02, pok. 113 (parter)
         

 

Obsługa finansowo-księgowa: 
Aneta Laskowska
tel. (22)56-17-672
e-mail: alaskowska@sgsp.edu.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA