Wyjazd w skrócie:

 1. Skontaktuj się z członkiem Zespołu ERASMUS.
 2. Weź udział w rekrutacji.
 3. Przygotuj plan wykładów w uczelni partnerskiej.
 4. Nawiąż kontakt z uczelnią partnerską.
 5. Uzyskaj obustronną akceptację Indywidualnego Programu Nauczania.
 6. Podpisz umowę stypendialną.
 7. Zrealizuj wyjazd
 8. Przedstaw Zespołowi potwierdzenie realizacji mobilności (wystawione przez uczelnię partnerską) oraz zrealizuj pozostałe zobowiązania wynikające z umowy stypendialnej.

 Skrót najważniejszych informacji:

 • Wyjeżdżający pracownik 
 • Preferowane są wyjazdy 5 dniowe. 
 • Wyjeżdżający nauczyciel zobowiązany jest do poprowadzenia co najmniej 8 godzin wykładowych podczas tygodnia lub dowolnie krótszego okresu czasu.
 • Podczas kwalifikacji na wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus+ dodatkowo punktowani są:
  • osoby dotychczas nie uczestniczące w wyjeździe Erasmusa,
  • pracownicy etatowi SGSP,
  • prowadzący zajęcia dydaktyczne w programie Erasmus w SGSP,
  • doktoranci,
  • będący członkami Zespołu ds. programu Erasmus w SGSP.
 • Każdy uczestnik otrzymuje stypendium z środków programu Erasmus+. Dodatkowo, z środków uczelni, pracownik otrzymuje dofinansowanie kosztów podróży do uczelni partnerskiej. 

Szczegółowe informacje nt. programu Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej. Informacji udzielają także członkowie Zespołu ds. Erasmusa w SGSP.

 

Do ogólnych celów realizacji mobilności, w kontekście nauczycieli akademickich, w ramach programu Erasmus+ należy zaliczyć:

 • opracowania nowych materiałów dydaktycznych,
 • uwspólniania programów nauczania uczelni partnerskich,
 • wzmocnienia i rozszerzenia więzi między uczelniami,
 • przygotowania i realizacji przyszłych projektów badawczych i rozwojowych,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 
Formularz do wypełnienia uzyskasz od Koordynatora Programu Erasmus+