Wyjazd w skrócie:

 1. Skontaktuj się z członkiem Zespołu ERASMUS
 2. Weź udział w rekrutacji.
 3. Przygotuj plan szkolenia w uczelni partnerskiej
 4. Nawiąż kontakt z uczelnią partnerską
 5. Uzyskaj obustronną akceptację Indywidualnego Programu Szkolenia
 6. Podpisz umowę stypendialną
 7. Zrealizuj wyjazd
 8. Przedstaw Zespołowi potwierdzenie realizacji mobilności (wystawione przez uczelnię partnerską) oraz zrealizuj pozostałe zobowiązania wynikające z umowy stypendialnej.
 9.  

 Skrót najważniejszych informacji:

 • Preferowane są wyjazdy 5 – dniowe. 
 • Wyjeżdżający pracownik zobowiązany jest do odbycia szkolenia wynikającego z podpisanego przed wyjazdem planu szkolenia. Podczas kwalifikacji na wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus+ dodatkowo punktowane są:
  • osoby dotychczas nie uczestniczące w wyjeździe Erasmusa,
  • pracownicy etatowi SGSP,
  • doktoranci,
  • będący członkami Zespołu ds. programu Erasmus w SGSP.
 • Każdy uczestnik otrzymuje stypendium z środków programu Erasmus+. Dodatkowo, z środków uczelni, pracownik otrzymuje dofinansowanie kosztów podróży do uczelni partnerskiej. 

Szczegółowe informacje nt. programu Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej. Informacji udzielają także członkowie Zespołu ds. Erasmusa w SGSP.

Do ogólnych celów realizacji mobilności, w kontekście pracowników uczelni, w ramach programu Erasmus+ należy zaliczyć:

 • uwspólniania programów nauczania uczelni partnerskich,
 • wzmocnienia i rozszerzenia więzi między uczelniami,
 • przygotowania i realizacji przyszłych projektów badawczych i rozwojowych,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Formularz do wypełnienia otrzymasz od Koordynatora.