Najczęściej zadawane pytania:

1. Kto może być beneficjentem programu Erasmus?

Beneficjentem programu Erasmus może być każdy pracownik Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Pracownik dydaktyczny może wyjechać do uczelni partnerskiej w celu prowadzenia wykładów, pracownik administracyjny może wyjechać w celu odbycia szkolenia. 

2. Jakiej wysokości jest stypendium przyznawane na realizację mobilności w ramach programu Erasmus?

Wysokość stypendium uzależniona jest od długości pobytu w uczelni partnerskiej, kraju będącego celem wyjazdu oraz wysokości przyznanych uczelni na ten cel środków. Zwykle realizuje się wyjazdy ok. pięciodniowe, dla których wartość stypendium mieści się w granicach 600 – 800€. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania dofinansowania kosztów podróży z budżetu uczelni.