Sprawozdanie z pobytu p. Weroniki Jakubczak w Uniwersytecie Patraskim w styczniu 2023 r.

II Forum Uczelni Mundurowych pt.: „Uczelnie mundurowe w wymiarze narodowym i międzynarodowym. 8 lat KONSMUND 2014 -2022”.

Sprawozdanie z pobytu p. B. Jobdy oraz M. Wachnik z pobytu w ISEC w Lizbonie

Sprawozdanie z wizyty  p. Wojciecha Maćkowskiego w Tallinnie w ramach programu Erasmus + – Estonian Academy of Security Sciences

Notatka z pobytu p. T. Wilde w portugalskiej uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+
Notatka z pobytu p. M. Pachnika w chorwackiej uczelni w ramach programu Erasmus+

Wizyta p. profesor Tatiany Chubiny z Ukrainy / Czerkasy

Sprawozdanie z pobytu p. Rafała Matuszkiewicza w ISEC Lisboa – Instituto Superior de Educação e Ciências

Wizyta p. M. Osiewicz w Portugalii w ramach programu Erasmus+

Wizyta mł. bryg. Jakuba Binio w ramach mobilności programu Erasmus + w Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bułgarii.

Sprawozdanie z pobytu w Veleučilište Velika Gorica (University of Applied Sciences Velika Gorica) Chorwacja

Notatka z Wizyty Przedstawicieli z Kosovo Academy of Public Safety w SGSP,  w ramach programu Erasmus+

Notatka z wyjazdu studenta Jakuba Zimnickiego do Portugalii w semestrze zimowym 2019/2020

Notatka z wyjazdu studenta Matuesza Szmajdy do Portugalii w semestrze zimowym 2019/2020

Notatka z praktyk zawodowych absolwentki SGSP, p. Julity Kucińskiej, XI.2019 – I.2020 r.

Wizyta dr Barbary Szykuły-Piec w Budapeszcie, luty 2020 r.

Wizyta dr hab. Marzeny Półki, prof. uczelni, w Ostrawie, grudzień 2019 r.

Seminarium kontaktowe w Albanii, październik 2019 r.

Sprawozdanie z wyjazdu dr inż. Piotra Kolmanna do Ostrawy.

Sprawozdanie z wizyty w Technical University of Ostrava w Czechach, w dniach 11-15 listopada 2019 r.

Sprawozdanie z wizyty w Instituto Politecnico de Castelo Branco, w Portugalii, w dniach 14-18 października 2019 r., w ramach programu Erasmus+

Realizacja mobilności Erasmusowej p. dr inż. Piotra Kolmanna w Uniwersytecie Obrony
w Brnie/Republika Czeska.

Sprawozdanie z udziału absolwenta SGSP w konferencji w Sofii (Bułgaria)

Sprawozdanie z wyjazdu wykładowcy SGSP do Aalto w dniach 22-27.09.2019

Sprawozdanie z wyjazdu wykładowcy SGSP na warsztaty w Rydze w dniach 24-27.09.2019 r.

Sprawozdanie studentki WIBP Karoliny Pielaszkiewicz
z wyjazdu na studia semestralne do Polytechnic Institute of Castelo Branco – Portugalia w ramach programu Erasmus+

Relacja z praktyk absolwenta Mateusza Zimnego w JVVA Fire&Risk w Madrycie.

Relacja studenta Andrzeja Pęzy z wyjazdu na studia semestralne do Budapesztu w ramach programu Erasmus+.

Relacja studenta Jakuba Rudnickiego z wyjazdu na studia semestralne do Budapesztu w ramach programu Erasmus+

 

Wizyta st. bryg. dr hab. Marzeny PÓŁKI w Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Sofii w dniach 27-31 maja 2019 r.

Wizyta Pana mł. kpt. dr. inż. Rafała Wróbla w Narodowym Uniwersytecie Służb Publicznych (Węgry) w ramach programu Erasmus+

 

Sprawozdanie z wizyty st. kpt. dra inż. Szymona Ptaka w Niszu (Serbia) w ramach programu Erasmus+ w dniach 25.03-29.03.2019

Sprawozdanie z wyjazdu na studia semestralne w ramach programu Erasmus+ studenta Jakuba Paradowskiego

 

Wizyta p. prof. Andrzeja Mizerskiego w Czerkaskim Instytucie Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla, w ramach współpracy z krajami partnerskimi (program Erasmus+).

 

Wizyta mł. ogn. dr. inż. Rafała Wróbla w University of Żilina (Słowacja) w ramach programu Erasmus Plus

 

Seminarium Naukowe KONSMUND 

 

Sprawozdanie z wyjazdu st. bryg. dr hab. Marzeny Półki, prof. SGSP  oraz    mł. bryg. dr inż. Bożeny Kukfisz w ramach programu Erasmus+ do Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie

Sprawozdanie z praktyk zagranicznych w Portugalii

Pan mł. bryg. dr inż. Adam Krasuski z wizytą na Uniwersytecie Aalto w Finlandii w ramach programu Erasmus+. 

 

Wizyta p. Mecenas Elżbiety Makowskiej z Zespołu Prawnego SGSP w Technische Hochschule Köln, Niemcy, w ramach programu Erasmus+.

 

Sprawozdanie z wyjazdu na studia semestralne w ramach programu Erasmus+ studenta Macieja Kurka (WIBP)

Relacja z wyjazdu na studia do Portugalii w ramach programu Erasmus plus – Sebastian Telakowski (WIBP)

Relacja studentki Sandry Wysockiej z wyjazdu do Castelo Branco w Portugali w ramach programu Erasmus +


Sprawozdanie studentki WIBP Julity Kucińskiej z wyjazdu semestralnego do ISEC Lisboa, Portugalia

FINAL REPORT – Milena Janković from University of Niš in the Republic of Serbia
FINAL REPORT – Miljana Z. Stojiljković from University of Niš in the Republic of Serbia
Sprawozdanie studentki Dominiki Bujak (WIBC) z wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ do ISEC – Lizbona, Portugalia                                  

Pierwszy Międzynarodowy Tydzień Erasmusowy

 

Wizyta mł. ogn. dr. inż. Rafała Wróbla w National University of Public Service w Budapeszcie (Węgry) w ramach programu ERASMUS+

Student z WIBC – Jurij Wołoszyn zachęca do wyjazdu na studia semestralne do Budapesztu, w ramach programu Erasmus+

Sprawozdanie studentki Klaudii Lulkowskiej z wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ do Fachhochschule w Kolonii – Niemcy.

Stoisko Erasmusowe podczas Dnia Otwartego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

17 marca podczas Dnia Otwartego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie tradycyjnie miał swoje stoisko informacyjne „Program Erasmus+”.

Koordynatorowi Uczelnianemu ds. programu Erasmus+ towarzyszyli studenci zagraniczni: student Lonia z Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla w Czerkasach/ Ukraina oraz dwie studentki z Serbii, z Uniwersytetu w Niš: Milena i Miljana.

Studenci z WIBP: Julita Kucińska i Grzegorz Czapiewski zachęcają do wyjazdu na studia semestralne w ramach programu Erasmus+

Sprawozdanie studenta Szymona Stankiewicza z wyjazdu na studia semestralne, w ramach programu Erasmus+

 Konferencja studenci zagraniczni w Polsce 2018 r.